Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

....του καιρού χαλάσματα....

Εκ της διευθύνσεως,εγκαταλείψ'τε αυτό το μέρος πάραυτα!

Μικρή λεπτομέρεια το αυτοκόλητο του κλειδαρά,που ξέρεις;μπορεί και να ματαγυρίσουν...
μπορεί,;

εδώ,πάντως,σίγουρα όχι.